Close
One second...
  • Last chance! 30% off wall art. Shop now.
  • Last chance! 30% off wall art. Shop now.

I Made a Monster

Design by Joe Conde

Say somethin' nice

No account?

bertiebotts on Nov 25, 2013 at 15:27:49

wish it came in other colors.

mxnx on Jul 9, 2012 at 09:22:07

congrats kabayan..ngayon lang q ito nakita ah..parang sa movie ito kabayan i made a monster..ano ngaba yon na movie..

digitalcarbine on Jun 29, 2012 at 06:26:22

Awesome! congrats sir! :)

Zopplepop on Jun 16, 2012 at 15:35:57

Congratulations, great design as always.

Zopplepop on Jun 16, 2012 at 15:34:49

Great design as always, Congratulaions.

mo_ho on Jun 9, 2012 at 05:03:44

Great Design ! congrats : )

citizen rifferson on Jun 8, 2012 at 11:50:00

really clever design!

H1890 on Jun 8, 2012 at 10:52:03

How Did I miss this ?!!

Joe Conde on Jun 8, 2012 at 00:59:30

thank you guys! :-D

Lahar on Jun 8, 2012 at 00:35:50

Great MAKE! Congrats, Joe!

robbyiodized on Jun 8, 2012 at 00:16:02

cool! congrats sir!

badnobe on Jun 7, 2012 at 21:21:16

make is the right word for franky. congrats!

mainial on Jun 7, 2012 at 20:49:25

congrats!

Joe Conde on Jun 7, 2012 at 17:00:34

thanks guys! :-)

ivejustquitsmoking on Jun 7, 2012 at 16:13:55

woot congrats!

I Made a Monster
I Made a Monster
I Made a Monster
I Made a Monster